How to survive a psychopath
Slip helskindet fra nærkontakt
med en psykopat

Som sagt - der er sagt og skrevet meget fagligt om psykopater eller sociopater eller giftige mennesker. Her følger min definition og et tilløb til en forklaring:

Ent giftigt menneske er helt generelt karakteriseret ved, at dette menneske ikke kan leve sit liv selv. Et giftigt menneske har - af mange forskellige årsager, som skyldes oplevelser i barndom og opvækst - en meget ringe selvtillid og kan derfor ikke stå på sine egne fødder.

Den ringe selvtillid følges af en opfattelse af, at han eller hun ikke får det af livet, som vedkommende fortjener eller er berettiget til på grund af hans eller hendes - i egne øjne -  mange ekstraordinære egenskaber.  Et giftigt menneske bliver ALDRIG tilfreds og får aldrig nok - han eller hun har krav på mere.

Det lyder som et paradoks, for hvordan kan man på den ene side have meget ringe selvtillid og på den anden side mene om sig selv, at man er noget helt specielt, der har krav på at livet giver mere, end det har gjort? Svaret er, at de to ting godt kan kombineres, fordi selvopfattelsen i meget høj grad netop baserer sig på en drøm om at være anderledes. Og det forbliver en drøm af to årsager: Det giftige mennesker har som nævnt meget ringe selvtillid og kan derfor ikke gøre noget selv. Derfor bliver kravet også, at livet, andre mennesker, samfundet eller.... skal give det giftige menneske det, vedkommende er berettiget til. Det giftige menneske skal ikke gøre noget selv.

For det andet forudsætter virkeliggørelsen af drømmen, at det giftige menneske kan etablere ægte relationer til andre mennesker. Ellers bliver det et en-mandsprojekt, og det duer jo ikke for netop denne type person. Men problemet er, at det giftige menneske ikke formår at skabe sådanne relationer til andre mennesker - han eller hun har altid stået ved siden af og kigget på de andre. Måske har personen stået og ventet på at få den invitation til at deltage, som vedkommende var berettiget til. Måske har omverdenen droppet at få ham eller hende med, fordi de ikke bidrog til fællesskabet. 

Under alle omstændigheder - resultatet er en menneskelig snylter, som er 100% styret af sit eget behov for at blive bekræftet i sit billede af sig selv og samtidig lave en egen verden, hvor han eller hun bestemmer reglerne, og derfor ikke behøver at stå på sidelinien og kigge på.  

Meget generelt kan vi tale om to typer af menneskelige snyltere:

* Den indadreagerende, som ikke selv kan skabe liv, og som derfor suger sig fast på andre mennesker for at få del i livet. Konsekvenserne af nærkontakt med denne type snylter er, at du på et tidspunkt er suget tom. Det mærkes faktisk som at være fuldstændigt hul indeni. Og når du ikke har mere at give, keder snylteren sig og går videre til næste offer.

* Den udadreagerende, som tiltvinger sig den bekræftelse, som han eller hun ikke kan opnå gennem naturlige reaktioner med andre mennesker. Derfor bruger personen magt, intriger og manipulation, han eller hun bliver meget ofte meget dygtig til det. Konsekvenser af nærkontakt med denne type snylter er enten, at du mister enhver fornemmelse af, hvad der er sandt eller falsk, eller at du bliver ufatteligt kynisk.

Og lige til orientering - de fleste menneskelige snyltere har begge dele i sig. 

Meget kort kan man sige, at det giftige menneske er en stakkel. En stakkel, der ikke formår at skabe sunde relationer til andre mennesker eller til livet. Forestil dig, at der ikke var nogen - udover måske din mor og din samlever - der spontant tænkte på at glæde netop dig. Sådan er livet for en snylter.

Dorte Kardel, ECOHouse, mail: dk@ecohouse.dk, phone: 004520993514

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk