How to survive a psychopath
Slip helskindet fra nærkontakt
med en psykopat

Psykopater har først og fremmest den virkning, at de ryster dig. De ryster din selvtillid, din tillid til dine egne moralske kompasnåle, din fornemmelse af dine egne bevæggrunde og dine evner til at forstå almindelig menneskelig kommunikation.

Du tør ikke mere stole på, om du har forstået tingene rigtigt, eller om du er overhysterisk, oversensibel eller bare ved at blive småtosset. Du har fornemmelsen af, at du enten ikke har været til det samme møde som psykopaten, eller også er du ved at blive psykisk syg. Du bliver i tvivl om, hvor vidt det er ok at blive vred eller ked af det, eller om det er dig, der opfører dig forkert og bruger den forkerte målestok. Du mærker tydeligt, at du reagerer anderledes end du plejer. Måske bliver dine reaktioner stærkere. Måske bliver du apatisk. Du oplever, at din umiddelbare fornemmelse for, hvad der er rigtigt og forkert, åbenbart står til diskussion - ikke med andre, men med dig selv.

Oveni vil du opleve, at andre mennesker har svært ved at forstå dig. De mener, du nok har misforstået, at du overfortolker eller overreagerer, for "så slemt kan det da ikke være" eller " sådan er folk da ikke."

Og for nu at gøre det endnu bedre: Psykopaten er i stand til at overbevise dig om, at alt det, der ikke går som psykopaten ønsker, er andres skyld og andres ansvar. Dermed er det også din skyld og dit ansvar. Og du vil opleve, at du påtager dig ansvaret for, at psykopatens ønsker og gøremål ender som psykopaten ønsker. Når det ikke lykkes, følder du dig skyldig, utaknemmelig og inkompetent. Faktisk bruger du meget tid på at undgå at såre ham eller hende, for de er gode til at få dig til at tro, at de er dybt sårede, og at det er din skyld.

Med andre ord: Psykopaten ryster dig i din grundvold, så du ender med ikke at vide, hvad der er rigtigt og forkert, og om du kan stole på dine egne sanser og forståelse af andre mennesker og resten af verden. Det er ren manipulation. Oven i vil du gennemgående ikke kunne hente hjælp hos andre, fordi de ikke helt tror på din fortælling. Det gør ikke situationen bedre, for psykopaten har jo netop fået dig til at sætte spørgsmålstegn ved dine sanser og kommunikative evner. Med andre ord: Du kan ende i en meget negativ spiral af manglende selvtillid og manglende tillid til dig selv på alle væsentlige områder.

Og for lige at gøre det helt godt: Psykopater lyver konstant - de kan ikke andet. De lyver om deres egne følelser, om deres forhold til andre mennesker, om deres præstationer, om deres egne kvalifikationer, om deres gøren og laden - ja om alt. Løgne kan som regel godt lugtes eller mærkes af andre. Men stiller du bare det mindste spørgsmåltegn ved psykopatens seneste løgn, får du det meget sårede blik fra ham eller hende:Hvorfor stoler du ikke på mig? Hvorfor sårer du mig? Hvorfor er du sådan mod mig? I 999 af 1000 tilfælde siger du undskyld og pakker din naturlige tvivl langt væk. 

Her er eksempler på dilemmaer, som ofre for psykopater har stået i:

* Er det OK at tage bisidder med til en samtale med en leder, når man har erfaring for, at lederen efterfølgende skriver et referat, der ligger meget langt væk fra virkeligheden?

* Er det OK at bede om at få en stillingsbeskrivelse på  tryk, når man gang på gang har oplevet, at en leder forklarer en, at dette eller hint sørme også er del af ens arbejde, og det har I jo aftalt.

* Er det OK at nægte at acceptere, at en kollega står og råber en direkte ind i hovedet?

* Er det OK at bede en leder om at holde sig på sidelinien af et projekt, når man er blevet bedt om at lave det sammen med en kollega, som er kendt for intet at lave?

* Er det OK, når en ægtefælle til en notorisk utro mand, der altid lyver om sine affærer, har svært ved at tage imod mandens kærtegn en halv time efter, at han har forladt sin elskerinde?

* Er det OK, når en institutionsleder først lover et forældremøde for at evaluere de seneste besparelser og dernæst aflyser det på grund af ressourcemangel?

* Er det OK at blive vred, når en sagsbehandler, der notorisk har fejlet, sender dig et brev, hvoraf det fremgår, at du nok har misforstået kommunikationen - alene for undgå at skulle stå til ansvar for sine fejl?

TJA - selvfølgelig er det ikke OK, men de fleste ofre vil ende med at acceptere disse forhold, fordi de er bange for, at det er dem, der har misforstået, eller er helt ude af kurs.

Dorte Kardel, ECOHouse, mail: dk@ecohouse.dk, phone: 004520993514

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk